Laatste Wijziging : 23 mei 2018  

In dit privacybeleid (aangeduid als het " Beleid '') wordt uiteengezet hoe OpenTable, Inc. en haar dochtermaatschappijen (gezamenlijk aangeduid als " OpenTable '', " wij '', '' onze '' of '' ons '') persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaarmaken. Dit Beleid is van toepassing op alle bezoekers en gebruikers (in enkelvoud aangeduid als '' u '') van de websites, applicaties en overige online-services van OpenTable (afzonderlijk aangeduid als " Site " en gezamenlijk als onze " Sites "), hoewel niet alle in dit Beleid omschreven services in elk land worden aangeboden. Hier kunt u zien welke OpenTable entiteit een bepaalde Site beheert en op grond van dit Beleid verantwoordelijk is voor uw gegevens. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht gaat u, door onze Sites te bezoeken of te gebruiken, ermee akkoord dat wij met inachtneming van dit Beleid informatie over u verzamelen en verwerken, met dien verstande dat uw toestemming mogelijk niet is vereist voor alle in dit Beleid omschreven elementen. Voor bepaalde soorten gegevens of verwerkingen kunnen wij u opties aanbieden of uw toestemming vragen met betrekking tot de gegevens die wij over u verzamelen en de wijze waarop wij deze verwerken.

Ook derden partijen (zoals restaurants , aanbieders van cadeaubonnen (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van OpenTable ) die u via onze Sites aanschaft en sociale netwerken die u gebruikt in combinatie met onze Sites) kunnen gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit Beleid heeft geen betrekking op deze derden partijen of de door hen aangeboden diensten en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden de door hen verzamelde gegevens gebruiken. Voor informatie over het privacybeleid van deze derden verwijzen wij u rechtstreeks naar hen.

BEKNOPT OVERZICHT

 

Welke Gegevens Verzamelen Wij

Wij kunnen uw gegevens verzamelen in verband met uw registratie, gebruik, aankopen of verzoeken om informatie op of over onze Sites waaraan dit Beleid is gekoppeld.  Meer informatie .

Hoe Gebruiken Wij Uw Gegevens

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om diensten aan te bieden, te reageren op uw verzoeken en deze in te willigen, onze Sites te exploiteren en aan te prijzen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en zoals anderszins is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.  Meer informatie.  

Hoe Delen Wij Uw Gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met restaurants, restaurant groepen, aan restaurants gelieerde ondernemingen, aanbieders van cadeaubonnen, aan ons gelieerde bedrijven, dochtermaatschappijen, business partners, dienstverleners en andere derden partijen in verband met het aanbieden van onze Sites en om aan uw verzoeken te voldoen en anderszins voor zover u akkoord bent gegaan of is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. In bepaalde omstandigheden fungeren wij als bewerker ten aanzien van uw gegevens.  Meer informatie.

Beveiliging Van Uw Gegevens

Wij handhaven commercieel redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen ontworpen om uw informatie te beschermen. Meer informatie.

Cookies En Andere Trackingtechnologie

Wij kunnen gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën om onze Sites aan te bieden, u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden en producten en diensten aan te bieden.  Meer informatie.

Uw Opties

U kunt aangeven dat u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, uw communicatievoorkeuren aanpassen, het delen van uw locatie aanpassen en/of aangeven dat u niet wilt dat bepaalde gegevens worden gedeeld met derde partijen.  Meer informatie.

Toegang Tot En Corrigeren Van Uw Gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot uw informatie, uw informatie in te zien, te corrigeren en te actualiseren.  Meer informatie.  

Internationale Doorgifte

Wij kunnen uw gegevens doorgeven naar een ander land dan uw thuisland. Ter bescherming van uw gegevens vindt internationale doorgifte plaats met inachtneming van het toepasselijke recht.  Meer informatie.  

Koppelingen Naar Andere Websites

Onze Sites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites of diensten die geen eigendom zijn of niet onder controle staan van OpenTable, inclusief koppelingen naar websites van onze adverteerders, sponsors en partners.  Meer informatie.

Wijzigingen In Dit Beleid

Wij zullen u in kennis stellen van elke wezenlijke verandering in dit Beleid door hierover te berichten op onze Sites en zoals anderszins is vereist op grond van het toepasselijke recht.  Meer informatie.  

Contact

Mocht u vragen hebben over dit Beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.  Meer informatie.  

Informatie Bestemd Voor Inwoners Van Bepaalde Landen

Inwoners van bepaalde landen en geografische gebieden kunnen aanvullende rechten hebben.  Meer informatie.  

Inwoners van Australië
Inwoners van Californië
Inwoners van EU/VK
Inwoners van Japan
Inwoners van Mexico

  I. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Persoonsgegevens.  Tijdens uw bezoek of gebruik van onze Sites kunnen wij de volgende categorieën door u aan ons verstrekte persoonsgegevens (" persoonsgegevens ") verzamelen: naam; e-mailadres; postadres; telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer); factureringsgegevens; antwoorden die u hebt gegeven bij onderzoeken; demografische gegevens; stad waar u het vaakst uit eten gaat; gegevens over huidige en vorige restaurantreserveringen; reserveringstraject; favoriete restaurants; zoektermen; bezochte restaurantsites of -pagina’s; specifieke dinerverzoeken; dinergewoontes en voorkeuren (frequentie, restaurant type, type maaltijd, annuleringen); diner voorkeuren; antwoorden op marktonderzoeken; uw foto's (bijvoorbeeld wanneer u een foto van uzelf toevoegt aan uw profiel); accountinstellingen; wachtwoorden; contactgegevens van personen die u toevoegt aan of op de hoogte stelt van via onze Sites gemaakte restaurantreserveringen; namen en e-mailadressen van ontvangers van OpenTable Gift Cards en cadeaubonnen van andere aanbieders (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van OpenTable); klantenservice en overige verzoeken aan of via onze Sites en via restaurants; restaurantbeoordelingen en andere informatie die u over uzelf of anderen op onze Sites plaatst of waartoe u toegang verleent via een platform van een derde partij.

Wij verzamelen niet proactief persoonsgegevens die worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsinformatie. Wel bevatten onze Sites specifieke tekstvakken waarin u bepaalde informatie over uw dinervoorkeuren kunt opgeven. Wij wijzen u erop dat via de informatie die u in deze velden vrijwillig verstrekt, wij of de restaurants of derden met wie wij deze informatie delen (zoals hieronder uiteengezet in het onderdeel Hoe Delen Wij Uw Gegevens ) informatie over u kunnen verkrijgen die op grond van het toepasselijke recht beschouwd kan worden als gevoelige persoonlijke informatie. Voor bepaalde diensten op onze Sites kunnen credit- of betaalkaartrekeninggegevens worden vereist.

Wij kunnen daarnaast bepaalde van de hierboven omschreven categorieën persoonsgegevens en sommige apparaatgegevens die hieronder worden vermeld (zoals uw naam, e-mail, browsergeschiedenis op onze sites en andere gegevens) ontvangen uit andere bronnen, bijvoorbeeld van websites, apps en services van derden partijeen (elk aangeduid als een " extern platform "), restaurants en andere derden partijen, inclusief personen die u als gast aan hun reserveringen hebben toegevoegd.
Als u een bestaande OpenTable klant bent, dan zullen we deze informatie combineren met de informatie die wij verzamelen op onze Sites en dit gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Apparaat Informatie.  Wanneer u onze Sites bezoekt, of contact opneemt (bijvoorbeeld via e-mail), worden automatisch bepaalde gegevens verzameld van uw apparaten (bijvoorbeeld mobiele telefoon, computer, laptop, tablet) waarmee u onze Sites bezoekt (zoals maar niet beperkt tot besturingssysteem, tijdstip en duur bezoek, browsergegevens (bijvoorbeeld type, taal, historie), instellingen en andere gegevens over uw apparaat, die wij gebruiken om de services aan u te kunnen aanbieden of voor andere toepassingen, zoals omschreven in dit Beleid ( " apparaat informatie"). Daarnaast verzamelen   wij informatie over uw gebruik en activiteiten op onze Sites door het gebruik van bepaalde technologieën zoals cookies, webbeacons en andere technologiën (zie ons  Beleid ten aanzien van cookies en op interesses gebaseerde advertenties voor meer details).

Locatiegegevens.  Wanneer u gebruikmaakt van onze Site kunnen wij gegevens over uw algemene locatie ontvangen (zoals stad of wijk), of, indien u daarvoor toestemming hebt verleend, exacte locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat, wanneer de app is geopend en wanneer de app niet is geopend. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld ontvangen wanneer u zoekgebieden selecteert, uw lokale dineerstad opgeeft in uw accountprofiel, als u in de buurt bent van bepaalde beacons, of uw locatie bekendmaakt in beoordelingen van Restaurants op de Sites, of in uw commentaar of berichten aan ons. Wij kunnen deze gegevens opslaan en gebruiken voor het aanbieden en verbeteren van de functies op onze Sites, bijvoorbeeld door onze Sites aan te passen op uw behoeftes om uw aanvragen beter te faciliteren en om u relevantere content over restaurants in uw dineerstad aan te bieden. Zie het onderdeel Uw Opties hieronder voor meer informatie over hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen, ook met betrekking tot uw locatiegegevens.

Persoonsgegevens, apparaat informatie en locatiegegevens worden gezamenlijk aangeduid als " uw gegevens ".

Onze Sites zijn voor personen van 16 jaar en ouder. Als zodanig verzamelt OpenTable niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Als u te weten komt dat uw kind zonder uw toestemming informatie aan ons heeft verstrekt en hij of zij jonger is dan 16 jaar, laat het ons dan weten op privacy@opentable.com of schrijf ons, zoals beschreven in Artikel XI hieronder, zodat we het uit ons systeem kunnen verwijderen.

II. HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden (" Doeleinden "): om u de op onze Sites aangeboden diensten, producten en functies te kunnen aanbieden en uw verzoeken in te willigen, zoals maar niet beperkt tot het maken van reserveringen, het beoordelen van restaurants, het betalen voor de diensten, de plaatsing op wachtlijsten, het versturen van OpenTable Gift Cards en cadeaubonnen van andere aanbieders aan door u opgegeven ontvangers; om personen die u via onze Sites aan uw restaurantreserveringen toevoegt daarvan in kennis te stellen of anderszins op uw verzoek op de hoogte te stellen; om met u te communiceren over uw account of het gebruik dat u maakt van onze Sites, diensten, producten en/of functies; om te reageren of terug te komen op uw commentaar en vragen en andere vormen van klantenservice; om met u te communiceren over speciale aanbiedingen en andere marketingcommunicaties; voor het exploiteren en verbeteren van onze Sites, producten, diensten en functies; het verwerken en aanbieden van wedstrijden en prijzen; waar van toepassing het identificeren van uw creditcard- of betaalkaartgegevens; het afstemmen van uw ervaring op onze Sites, inclusief de zoekresultaten en het tonen van relevante advertenties; het aanbieden van informatie, diensten en producten aan onze klanten, inclusief restaurants, restaurant groepen  en aan restaurants gelieerde bedrijven ; om uw gegevens te koppelen aan of te combineren met andere informatie die wij verkrijgen van derden om inzicht te krijgen in uw behoeftes en u beter van dienst te kunnen zijn; het uitvoeren van statistische analyses; het beschermen tegen en onderzoeken en voorkomen van frauduleuze, ongeoorloofde of illegale praktijken; de naleving van ons beleid, onze procedures en wettelijke verplichtingen; en voor zover u anderszins toestemming hebt verleend of zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

Indien u bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt, wordt mogelijk niet het Doeleinde verwezenlijkt waarvoor wij gegevens verzamelen, zoals reageren op uw verzoeken of het aanbieden van onze Sites aan u.

Gecombineerde Informatie. Wij kunnen uw persoonsgegevens combineren met apparaat informatie en locatiegegevens (met uw toestemming, waar vereist) om u specifiek van dienst te kunnen zijn, zoals de levering van een product aan u dat beantwoordt aan uw voorkeuren of beperkingen, of voor (gerichte) advertentiedoeleinden. Wanneer wij op deze wijze persoonsgegevens combineren met apparaat informatie en locatiegegevens, behandelen wij dit als  uw gegevens, en passen wij alle in dit Beleid omschreven beschermingsmaatregelen toe die daarop van toepassing zijn.

Elektronische Communicatie.  Overeenkomstig bovenstaande Doeleinden kunnen wij op elektronische wijze, inclusief via e-mail, SMS of mobiele push notificaties, met u in contact treden, bijvoorbeeld om informatie over onze producten en diensten te verstrekken, inclusief reserverings- en wachtlijstbevestigingen en updates, bonnen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, en ondersteunings- en administratieve berichten en/of, met inachtneming van het bepaalde in onderdeel Uw Opties en/of het toepasselijke recht, met u communiceren over wedstrijden, aanbiedingen, promotionele acties, beloningen, aanstaande evenementen, en ander nieuws over door OpenTable, onze moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, aan ons gelieerde ondernemingen, restaurants, en andere zakenrelaties aangeboden producten en diensten. Wanneer u , indien vereist, daarvoor toestemming hebt verleend kunnen wij in verband met bovenstaande Doeleinden met u in contact treden op het door u aan ons opgegeven mobiele telefoonnummer, door middel van direct-dial calls, automatische oproepberichten en vooringesproken berichten en SMS berichten.

Onze Rol als Verantwoordelijke en Bewerker. Hoewel wij normaal gesproken optreden als de Verantwoordelijke in verband met uw gegevens, kunnen restaurants ons, als onderdeel van bepaalde OpenTable-programma’s, verzoeken hun bepaalde bewerkingsdiensten te leveren ten aanzien van gegevens die het eigendom zijn van of onder controle staan van het restaurant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door restaurants van gegevens waarvan zij de eigenaar zijn of waarover zij de controle uitoefenen. Voor meer informatie over hoe een restaurant dergelijke gegevens kan gebruiken, verwijzen wij naar het privacybeleid van het betreffende restaurant.

Geaggregeerde Informatie. Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u en andere gebruikers verzamelen alsook apparaat informatie en locatiegegevens (met uw toestemming, indien vereist) samenvoegen om algemene, niet naar u of andere individuele gebruikers herleidbare statistieken samen te stellen die wij gebruiken bij ons streven u een betere ervaring aan te bieden, onze services te verbeteren en te analyseren en inzicht te krijgen in hoe onze Sites en producten worden gebruikt.

Bewaring. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is om de in dit Beleid omschreven Doeleinden te verwezenlijken en zoals anderszins noodzakelijk is om te voldoen aan het toepasselijke recht en ons interne bedrijfsbeleid.

III. HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS

a. Gegevens Die Worden Gedeeld Met Restaurants en Aan Restaurants Gelieerde Ondernemingen

Wanneer u via onze Sites of het restaurant een verzoek indient, zoals een restaurantreservering of een verzoek tot plaatsing op een wachtlijst, of via onze Sites een restaurantrekening betaalt of indien u een gast bent van de persoon die het verzoek indient, verstrekken wij automatisch bepaalde soorten gegevens aan het restaurant om uw verzoek te kunnen inwilligen. Met betrekking tot restaurantreserveringen kunnen deze gegevens onder meer bestaan uit uw naam, profiel, datum en tijd van uw bezoek, grootte van de groep, telefoonnummer, uw dinervoorkeuren, informatie over uw gasten, eventuele speciale verzoeken, gegevens of opmerkingen die u indient (indien van toepassing), en uw e-mailadres. Uw gegevens worden verstrekt aan het restaurant net zoals wanneer u zelf rechtstreeks bij het restaurant zou reserveren. Als u bij uw verzoek uw mobiele telefoonnummer opgeeft, ontvangt u mogelijk van het restaurant een SMS met betrekking tot uw verzoek. Sommige restaurants verlangen daarnaast ook uw creditcard- of betaalkaartgegevens om uw reservering veilig te stellen.

Als u een verzoek indient of als u een gast van de persoon bent die het verzoek indient, kunnen wij aanvullende informatie verstrekken aan het restaurant, zoals over uw dineractiviteiten en -historie en/of informatie die wij verzamelen van u en derde partijen. Afhankelijk van waar u verblijft, en voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, kunnen wij of het restaurant daarnaast bepaalde informatie over u delen met aan dat restaurant gelieerde restaurants (zoals gelieerde merken), restaurant groepen en/of restaurants van hetzelfde merk of het merk van de moedermaatschappij (gezamenlijk aangeduid als " restaurant groep"), of andere met dat restaurant geassocieerde entiteiten (zoals de moedermaatschappij van de restaurant groep of gelieerde hotels) en/of hun dienstverleners (gezamenlijk worden de gelieerde entiteiten en dienstverleners aangeduid als " aan restaurants gelieerde ondernemingen "),   als onderdeel van de OpenTable-programma’s. Meer in het bijzonder kunnen wij of het restaurant uw gegevens (zoals maaltijd- of plaatsingsvoorkeur en speciale gelegenheden) delen met andere restaurants van dezelfde restaurant groep om de gastvrijheid van die restaurant groep te verbeteren (bijvoorbeeld door u een plaats bij het raam aan te bieden, als u daarvoor eerder een voorkeur had uitgesproken) (" aangepaste dienstverlening ") en om de tafel- en werktijdenplanning van het restaurant te optimaliseren. Naast het aanbieden van een aan u aangepaste dienstverlening kunnen wij of het restaurant, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, uw gegevens delen met aan het restaurant gelieerde ondernemingen   om processen te ondersteunen, zoals het uitvoeren van analyses, om marketing op u af te stemmen, voor het uitvoeren van loyaltyprogramma’s waaraan u hebt aangegeven te willen deelnemen, en om hun dienstverlening te verbeteren. De hier vermelde OpenTable-entiteit is in dat geval de dienstverlener/bewerker van de restaurants met betrekking tot deze OpenTable-programma’s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de restaurants waar u dineert of reserveert, of met OpenTable op de hieronder onder Contact  aangegeven wijze. Zie het onderdeel Uw Opties  hieronder voor meer informatie over de opties die u hebt ten aanzien van de wijze waarop wij uw gegevens delen met restaurant groepen en aan restaurants gelieerde ondernemingen in het kader van onze programma's.

Wij kunnen overzichten van feedback van restaurantbezoekers delen met restaurants. Als u op onze Sites opmerkingen plaatst over een restaurant, kunnen deze worden gedeeld met of toegankelijk zijn voor dat restaurant en het restaurant kan op u reageren. Wij combineren uw opmerkingen niet met andere gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, maar een restaurant kan er wel achter komen wie u bent op basis van uw opmerkingen, met name wanneer u bij uw commentaar uw naam of contactgegevens vermeldt, zoals uw e-mailadres.

b.    Gegevens die worden Gedeeld met Aanbieders van Cadeaubonnen

Als u op onze Site een cadeaubon van een aanbieder koopt (of een cadeaubonof een OpenTable Gift Card verzilvert), brengen wij de betreffende uitgever van de cadeaubon daarvan op de hoogte en verstrekken wij deze bepaalde daarmee samenhangende informatie over uw aankoop of verzilvering, waaronder uw naam, de naam van de ontvanger van de cadeaubon en het bedrag van de cadeaubon.

c.    Betaalkaartgegevens

Om van bepaalde diensten op onze Sites gebruik te kunnen maken (zoals het reserveren van tafels bij bepaalde restaurants, het verrichten van betalingen aan bepaalde restaurants, het aanschaffen van OpenTable Gift Cards of cadeaubonnen van andere aanbieders, of andere producten of diensten), kunnen wij uw creditcard- of betaalkaartgegevens nodig hebben. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht gaat u, door deze gegevens via onze Sites te verstrekken, er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens worden verstrekt aan restaurants, betalingsverwerkers en andere dienstverleners (zoals maar niet beperkt tot leveranciers die fraudeopsporingsdiensten aan ons en andere derde partijen verlenen) en aanvaardt u te zijn gebonden aan de volgende voorwaarden.

 • Als u een creditcard of betaalkaart gebruikt om een reservering via onze Sites veilig te stellen, verstrekken wij de gegevens daarvan (inclusief nummer en vervaldatum, maar niet het CVV-nummer) aan onze externe betalingsverwerkers en het betreffende restaurant.
 • Als u de creditcard- of betaalkaartgegevens via onze Sites hebt verstrekt om gebruik te maken van onze restaurantbetalingsdienst, verstrekken wij uw creditcard- of betaalkaartgegevens aan onze externe betalingsverwerkers. Zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van OpenTable kunnen deze externe partijen uw creditcard- of betaalkaartgegevens opslaan, voor zover wettelijk toegestaan, waardoor u in staat bent in de toekomst gebruik te blijven maken van de op onze Sites aangeboden restaurantbetalingsdienst.
 • Als u OpenTable Gift Cards of cadeaubonnen van andere aanbieders bij ons koopt, verzamelen wij uw creditcard- of betaalkaartgegevens en delen wij deze met onze externe betalingsverwerkers ter verwerking van uw betalingsopdracht. Deze derde partijen kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, uw creditcard- of betaalkaartgegevens, uitgezonderd het CVV-nummer, opslaan voor uw toekomstig gebruik op onze Sites. Uw CVV-nummer wordt niet opgeslagen en moet bij elke opdracht opnieuw worden opgegeven.
 • Voor meer informatie over de beveiliging van uw creditcard- of betaalkaartgegevens verwijzen wij u naar het onderdeel Beveiliging Van Uw Gegevens hieronder.

d.    Informatie Die u Deelt op Sociale Netwerken

Onze Sites kunnen het mogelijk maken dat u verbinding maakt, en uw activiteiten, commentaar, content en informatie deelt, met het publiek of met vrienden. Onze Sites kunnen u ook de mogelijkheid bieden om verbinding met ons te maken, of zaken te delen en externe platforms te gebruiken, inclusief die waarop OpenTable ook aanwezig is.

Wij raden u aan goed op te letten op uw eigen privacy behoeften en de privacy behoeften van anderen wanneer u kiest met wie u verbinding maakt en wat u deelt en openbaar maakt. Wij hebben geen controle over de privacy of beveiliging van informatie die u besluit te delen met anderen of besluit openbaar te maken. OpenTable oefent evenmin controle uit over het privacybeleid van externe platforms. Neem rechtstreeks contact op met deze sites en diensten   om meer te weten te komen over hun privacybeleid

e.    Anderszins Delen van Gegevens

Wij delen uw gegevens niet   met derden anders dan zoals hierboven beschreven en als volgt:

 • Wij kunnen uw gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en business partners, zowel in de VS als in de rest van de wereld, inclusief met onze moedermaatschappij, Booking Holdings, Inc., en haar andere dochtermaatschappijen, zoals priceline.com, Booking.com BV (" Booking.com"), Agoda Company Pte. Ltd. (" Agoda"), Traveljigsaw Limited (" rentalcars.com"), en KAYAK Software Corporation, voor zover noodzakelijk voor het beheren van de met onze Sites verband houdende activiteiten en de Doeleinden. Door onze Sites te bezoeken en te gebruiken of anderszins uw gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens met het gehele wereldwijde OpenTable netwerk van entiteiten worden gedeeld. Zie het onderdeel Uw Opties  hieronder voor meer informatie over de opties die u hebt met betrekking tot hoe wij uw gegevens delen met de aan ons gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en business partners.
 • Wij kunnen informatie delen met derde partijen, voor hun eigen marketingdoeleinden, waarop het eigen privacybeleid van die derden van toepassing is. Waar wettelijk vereist zullen dit doen op basis van toestemming en als dit niet vereist is bij wet op basis van ons gerechtvaardigde belang om de gegevens te delen met onze partners zodat we u zeer relevante aanbiedingen en services kunnen tonen. Zie het onderdeel Uw Opties  hieronder voor meer informatie over de opties die u hebt met betrekking tot hoe wij uw gegevens met derde partijen delen.
 • Wij kunnen gegevens delen met externe leveranciers, adviseurs en andere dienstverleners die namens ons bepaalde activiteiten uitvoeren (zoals het hosten of exploiteren van onze Sites, gegevensverzameling, rapportage, meten van reacties op advertenties, site-analyses, gegevensanalyse, verzenden van marketingberichten en advertenties, verwerken van creditcardbetalingen en het leveren van fraudeopsporingsdiensten). Deze derden zijn niet door ons geautoriseerd om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij verstrekt worden en wij geven deze derden geen toestemming deze informatie te verstrekken aan ongeautoriseerde partijen. Wij verlangen van deze derden dat zij een gepaste mate van beveiliging hanteren om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegd gebruik of verwerking.
 • Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken, overheidsinstanties en andere derde partijen indien wij menen dat dit in overeenstemming is met, of is toegestaan of verplicht is op grond van, de toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures, teneinde de belangen, rechten en/of eigendommen van OpenTable of anderen te verdedigen of te reageren op noodsituaties.
 • Wij kunnen uw gegevens bekendmaken of overdragen aan een derde partij als wij onze onderneming of activa, of een deel daarvan, verkopen, overdragen, afstoten of inzicht daarin geven aan een ander bedrijf in verband met of gedurende de onderhandelingen over een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of procedure.
 • Wij kunnen geaggregeerde statistische gegevens delen ter verbetering van de op onze Sites aangeboden diensten. Wij kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens tevens naar eigen inzicht delen met derden.
 • Wij kunnen uw gegevens verder delen voor zover u daarvoor opdracht hebt gegeven of daarmee akkoord bent gegaan.

IV. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

OpenTable neemt alle vanuit commercieel oogpunt redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang daartoe, bekendmaking, wijziging en vernietiging.

Wanneer uw creditcard- of betaalkaartgegevens worden verzonden aan of via onze Sites, worden deze beschermd door cryptografische protocollen. Voor alle duidelijkheid: OpenTable slaat zelf geen creditcard- of betaalkaartgegevens van u op en wij hebben geen rechtstreekse controle over of verantwoordelijkheid voor uw creditcard- of betaalkaartgegevens. Wij maken gebruik van externe betalingsverwerkers, die de verantwoordelijke zijn over uw creditcard- of betaalkaartgegevens. Op grond van onze contracten met deze derde partijen die uw creditcard- of betaalkaartgegevens ontvangen zijn zij verplicht deze gegevens te beveiligen en vertrouwelijk te behandelen.

Wij kunnen desalniettemin niet garanderen dat de verzending van uw creditcard- of betaalkaartgegevens of uw andere gegevens te allen tijde veilig geschiedt of dat onbevoegden nimmer in staat zullen zijn de door OpenTable of onze externe dienstverleners getroffen beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Behoudens voor zover aansprakelijkheid op grond van het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het bekend worden van uw gegevens door fouten in de verzending, onbevoegde toegang door derden, of andere oorzaken buiten onze macht. U speelt zelf een belangrijke rol in het beveiligen van uw gegevens. Zo dient u uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere veiligheidsinformatie voor uw OpenTable-account niet te delen met anderen. Als wij onder uw gebruikersnaam en wachtwoord een opdracht ontvangen, gaan wij ervan uit dat u deze opdracht hebt goedgekeurd. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (als u bijvoorbeeld vermoedt dat de beveiliging van uw account is aangetast), verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen op de hieronder onder  Contact vermelde wijze.

V. COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIE

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van en activiteiten op onze Sites met behulp van bepaalde technologieën, zoals: cookies, webbeacons, en andere technologiën. Ook derde partijen kunnen hun eigen cookies plaatsen, bewerken en inzien. Wij en onze externe dienstverleners, adverteerders en/of partners kunnen ook webbeacons plaatsen namens deze derde partijen. Het gebruik van deze technologieën door deze derde partijen geschiedt op basis van hun eigen privacybeleid en is niet onderworpen aan dit Beleid, behoudens voor zover wettelijk is vereist. Zie ons  Beleid ten aanzien van cookies en op interesses gebaseerde advertenties voor meer details.

VI. UW OPTIES

E-mail.  Als u geen marketing- en promotionele e-mails van OpenTable wenst te ontvangen, kunt u klikken op de in de betreffende e-mail opgenomen link "afmelden" om u uit te schrijven voor marketing email communicaties. Als u een OpenTable account heeft, kunt u zich ook afmelden voor marketing e-mails via uw accountinstellingen. Indien het toepasselijke recht voorschrijft dat uw voorafgaande toestemming is vereist voor het ontvangen van dergelijke e-mails, kunt u kiezen om geen toestemming te geven. We willen u erop wijzen dat zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van een of al onze Sites, het mogelijk is dat we u servicegerelateerde berichten moeten sturen, zoals bevestigingen van toekomstige reserveringen die u maakt.

Mobiele Push Notificaties.  U kunt mobiele push notificaties van OpenTable in- of uitschakelen via de instellingen op uw mobiele apparaat.

SMS Berichten.  Als u niet langer SMS berichten wenst te ontvangen van OpenTable, antwoord dan met STOP(of zoals anders wordt aangegeven) op het betreffende SMS bericht. Als u een OpenTable account heeft, kunt u ook de accountinstellingen wijzigen om u af te melden voor SMS berichten. Indien het toepasselijke recht voorschrijft dat uw voorafgaande toestemming is vereist voor het ontvangen van SMS berichten kunt u kiezen om geen toestemming te geven

Cookie Opties.  Zie ons  Beleid ten aanzien van cookies en op interesses gebaseerde advertenties voor meer informatie over uw opties ten aanzien van via onze website geplaatste cookies en andere vormen van online tracking en internetadvertenties.

Applicatie-locatiekeuzes.  Zoals uiteengezet in het onderdeel Welke Gegevens Verzamelen Wij hierboven, kunnen wij gegevens verzamelen over uw locatie indien u de locatiedienstenoptie hebt ingeschakeld op uw mobiele apparaat, of, voor zover vereist, met uw toestemming. U kunt de privacyinstellingen op uw apparaat op elk moment zodanig wijzigen dat uw locatiegegevens niet langer met onze Sites worden gedeeld. Als u ervoor kiest locatiediensten uit te schakelen,   kan dit echter wel gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Sites. Voor specifieke vragen over de privacyinstellingen op uw apparaat kunt u contact opnemen met de fabrikant van uw apparaat of met de serviceprovider van uw mobiele apparaat voor hulp.

Delen van Gegevens met Restaurant Groepen en aan Restaurants Gelieerde Ondernemingen.    U kunt zich met toekomstig effect afmelden voor het delen van uw gegevens met restaurantgroepen en/of restaurantfilialen voor eigen marketingdoeleinden of ander gebruik, door uw OpenTable account voorkeuren te wijzigen. U kunt ons ook dergelijke opt-out-verzoeken sturen, zoals hieronder beschreven onder Contact .

Naast de hierboven vermelde mogelijkheden voor het uitoefenen van uw opties, kunnen wij u, voor zover vereist door het toepasselijke recht of zoals bepaald in het onderdeel Informatie Bestemd voor Inwoners van Bepaalde Landen  hieronder, extra opties bieden met betrekking tot het verwerken van uw gegevens, welke u kunt uitoefenen door contact op te nemen op de hieronder onder  Contact vermelde wijze.

Wij streven ernaar zo snel als rederlijkerwijs mogelijk, of zoals vereist op grond van het toepasselijke recht, op uw verzoek te reageren.

VII. TOEGANG TOT EN CORRIGEREN VAN UW GEGEVENS

Als u een online account bij ons hebt aangemaakt en u de gegevens die u daarbij hebt verstrekt wenst aan te passen, kunt u deze gegevens via uw account inzien en wijzigen. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen op de hieronder onder Contact omschreven wijze.

VIII. INTERNATIONALE DOORGIFTE

Informatie over u kan worden doorgegeven naar, of toegankelijk zijn voor, entiteiten gevestigd ergens ter wereld zoals in dit Beleid omschreven. Sommige van deze entiteiten kunnen gevestigd zijn in landen waarin niet een equivalente mate van gegevensbescherming wordt geboden als in uw eigen land. Voor zover vereist heeft OpenTable gepaste maatregelen ingevoerd om de doorgifte van bepaalde gegevens naar andere landen afdoende te beschermen. Door gebruik te maken van onze Sites en ons gegevens over uzelf te verstrekken, gaat u akkoord met de internationale doorgifte van gegevens over u naar bovengeboemde partijen.

IX. KOPPELINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Sites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites of diensten die niet het eigendom zijn en niet onder controle staan van OpenTable, waaronder koppelingen naar websites van restaurants en van onze adverteerders, sponsors en partners. Dit Beleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die worden verzameld door onze Sites. Wij oefenen geen controle uit over de websites van deze derde partijen, op uw gebruik van websites en functies van derde partijen is onderworpen aan het eigen privacybeleid van die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid of de bedrijfsvoering van aan onze Sites gekoppelde websites van derde partijen. Uw gebruik van aan onze Sites gekoppelde websites van derde partijen is geheel voor uw eigen risico, daarom raden wij u aan het privacybeleid dat van toepassing is op deze gekoppelde websites van derde partijen te lezen wanneer u   onze Sites verlaat.

X. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Behalve voor zover beperkt door het toepasselijke recht,   behouden wij ons het recht voor dit Beleid aan te passen naar aanleiding van veranderingen in onze informatiepraktijken, door deze aanpassingen prominent op onze Sites bekend te maken, en voor zover vereist uw toestemming te vragen. Aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie van de aanpassingen van dit Beleid en zijn van toepassing op alle gegevens die wij van u verzamelen, of, indien vereist, nadat u toestemming hebt gegeven. U verklaart dat u dit Beleid regelmatig zult raadplegen. Wanneer wij wijzigingen in dit Beleid aanbrengen, verandert de datum van "Laaste Wijziging"   hierboven. Het staat u vrij om al dan niet akkoord te gaan met een gewijzigde versie van dit Beleid, maar uw aanvaarding van het Beleid, zoals gewijzigd, is vereist om gebruik te kunnen blijven maken van onze Sites.  Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid of een gewijzigde versie daarvan, is de beëindiging van het gebruik van onze Sites uw enige mogelijkheid.

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in dit Beleid waardoor eerder van u verzamelde gegevens wezenlijk worden beïnvloed, zullen wij uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vragen.

XI. CONTACT

Mocht u vragen hebben over dit Beleid of over de informatie die wij over u hebben verzameld, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@opentable.com , of per reguliere post op het volgende adres:

OpenTable, Inc.
1 Montgomery St., Suite 700
San Francisco, CA 94104, USA
Attention: Legal Department

Daarnaast kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw lokale OpenTable entiteit. Hier kunt u  te weten komen welke OpenTable entiteit een bepaalde Site beheert en verantwoordelijk is voor uw gegevens.

XII. INFORMATIE BESTEMD VOOR INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN

Inwoners van Australië.   Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over het verzamelen, het gebruik of de bekendmaking door ons van persoonsgegevens, of mocht u van mening zijn dat wij ons niet aan dit Beleid of de Privacy Act 1988 (Cth) hebben gehouden, dan kunt u op de hierboven onder  Contact , vermelde wijze contact met ons opnemen. Wij verzoeken u daarbij zo veel mogelijk details te verstrekken met betrekking tot uw vraag, opmerking of klacht. OpenTable neemt elke klacht over privacy serieus en elke klacht wordt door een daartoe geschikte persoon behandeld met als doel de klacht tijdig en efficiënt op te lossen. Wij vragen om uw medewerking gedurende deze procedure en ons alle relevante informatie te verstekken die wij nodig kunnen hebben. Als u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner. Voor meer informatie, zie  www.oaic.gov.au .

Inwoners van Californië - uw California Privacy Rights.  Zoals uiteengezet in dit Beleid kan OpenTable uw persoonsgegevens delen met derde partijen voor direct-marketingdoeleinden van die derde partijen. Krachtens de Californische "Shine the Light" wet ("Shine the Light") kunt u, als u woonachtig bent in Californië en persoonsgegevens verstrekt bij het afnemen van producten of diensten voor persoonlijk, gezins-, of huishoudelijk gebruik,   en behalve zoals hieronder bepaald, eenmaal per kalenderjaar informatie bij ons opvragen en verkrijgen over uw gegevens die wij eventueel met derden hebben gedeeld ten behoeve van direct-marketingdoeleinden van dergelijke partijen. Indien van toepassing, omvat deze informatie de categorieën van uw persoonsgegevens en de namen en adressen van de derden met wie wij uw persoonsgegevens van het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar hebben gedeeld. Om deze informatie te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onder Contact opnemen, hierboven, met in de onderwerpregel van de e-mail of, indien verzonden per post, in de hoofdtekst van uw bericht: "Verzoek om Californische Privacy Informatie". Houd er rekening mee dat niet alle informatie wordt gedekt door de Shine the Light-vereisten en dat alleen informatie over het delen van informatie wordt opgenomen in onze reactie. Voor sommige functies en programma's, zoals beschreven in Artikel III(a) met betrekking tot restaurantgroepen en restaurantfilialen, zal OpenTable u de keuze geven om zich af te melden in plaats van het voorgaande.

Inwoners van de Europese Unie en het VK Meer informatie.

Inwoners van Japan Klik   hier als u vragen of een verzoek hebt ten aanzien van dit Beleid. 

Inwoners van Mexico U kunt contact opnemen met OpenTable zoals omschreven onder Contact hierboven om uw privacyrechten op elk moment af te dwingen, waaronder om toegang tot uw gegevens te krijgen, te verzoeken uw gegevens te actualiseren, te wijzigen of te verwijderen alsmede om bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. U kunt daarnaast contact met ons opnemen om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, voor zover toegestaan krachtens de wet. Via dezelfde contactgegevens kunnen wij u informeren over: (i) de informatie die u gevraagd zal worden te verstrekken om uzelf te legitimeren, alsmede de documenten die u bij uw verzoek dient te verstrekken; (ii) de termijn waarbinnen u een antwoord op uw verzoek kunt verwachten; (iii) de formulieren die beschikbaar zijn voor het indienen van uw verzoek, waaronder eventuele standaardformulieren die u kunt gebruiken, indien beschikbaar, en de kanalen via welke wij ons antwoord aan u zullen communiceren; en (iv) hoe wij uw gegevens aan u zullen verstrekken (dit zullen gewoonlijk afschriften van documenten en gegevensberichten zijn).